top of page

Obchodní podmínky

 

1. Základní pojmy


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných společností Květiny U Radosti,s.r.o., s jejími zákazníky. 

1.2 Prodávající je společnost Květiny U Radosti, s.r.o., IČO 05789249, se sídlem Horní Bludovice 633, 739 37 Havířov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69341. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu).

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.

1.5 Dopravce je zaměstnanec naší společnosti.

1.6 Seznam a ceník zboží a služeb je veden na internetových stránkách prodávajícího www.uradosti.cz.

 


2. Objednávka zboží a služeb


Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:

2.1 Osobně v provozovně Květiny u Radosti:

Hlavní třída 54 / 172, Havířov
Otevřeno denně PO – PÁ: 9.00 - 17.00; 
SO: 8.00 - 12.00 

2.2 Elektronickou on-line objednávkou na portálu www.uradosti.cz. Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat provozovnu Květiny U Radosti na tel. +420 602 862 653 nebo +420 724 243 071 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu. 

Máte-li zájem se zaregistrovat do databáze věrných zákazníků, klikněte vpravo nahoře na ikonu siluety a vyplňte registrační formulář. V případě registrace Vám budeme zasílat výhodné akční nabídky zboží. Při dalším nákupu bude stačit, abyste se přihlásili přes tlačítko „přihlášení“. Pokud nejste zaregistrovaní, vyplňte prosím všechny požadované informace o Vás i o příjemci. Registrace není podmínkou objednávky.

 2.3 Telefonickou objednávkou na telefonu +420 602 862 653 nebo +420 724 243 071. Objednávky jsou přijímány každý den od 7 – 19 hodin.

 
3. Dodání zboží


Zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Dodání zboží při osobním odběru v provozovnách Květiny U Radosti.

3.2 Dodání zboží odesláním příjemci – PO HAVÍŘOVĚ


3.2.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

3.2.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení.

3.2.3 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce. 

3.2.4 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.

3.2.5 Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

 

3.3 Odesláním zboží příjemci – V ROZVOZOVÉ OBLASTI.

3.3.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

3.3.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení. Zásilku nelze doručovat na P. O. Box.

3.3.3 Dopravce v den doručení v čase 8:00 -11:00 kontaktuje příjemce a informuje s předstihem čas a místo doručení, případně sjednává alternativní místo doručení. V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Prodávající kontaktuje kupujícího a dojedná další instrukce pro doručení zboží. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 18. Hodiny toho dne nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.

3.3.4 Z důvodu nezastižení příjemce na určeném místě lze provést opakované doručení zboží následující pracovní den, které je ZDARMA. Jakékoliv další opakované doručení, bylo-li opakování způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.


4. Přepravní lhůta

 

4.1 Dodání zboží: PO HVÍŘOVĚ

4.1.1 Dodání zboží PO HAVÍŘOVĚ: Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní lhůtě v 3 hodinovém rozpětí od zaplacení objednávky. Pokud je zboží objednáno s předstihem, je přepravní lhůta rovna lhůtě dle vybraného tarifu v daném časovém rozpětí, které si při objednání určil kupující
4.1.2 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, a to 3 hodiny v daném časovém rozpětí, které v objednávce objednal kupující.
4.1.3 Dodání zboží nelze uskutečnit přesně na minuty, proto jsou výše uvedena časová pásma.

 

4.2 Dodání zboží: V ROZVOZOVÉ OBLASTI

4.2.1 Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní lhůtě od 8:00 do 18:00

4.2.2 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, které v objednávce objednal kupující.


5. Platba objednávky

 

5.1 Při osobním odběru zboží v provozovně lze objednávku zaplatit: v provozovně v hotovosti nebo platební kartou.

5.2

5.7 Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby, s výjimkou platby na dobírku nebo osobního odběru na pobočce.

5.8 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží, z ceny přepravy a případně z ceny za dobírku.

5.9 Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Cena kytic se řídí aktuálními cenami květin na holandských burzách. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit.

5.10 Cena přepravy se řídí ceníkem uvedeným v příloze těchto podmínek. Internetový obchod počítá ceny přepravy i časy doručení sám automaticky. Je nutné, abyste si cenu přepravy i čas doručení v objednávce zkontrolovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Naše fakturační údaje:
Květiny U Radosti s.r.o.
Hlavní třída 54 / 172, 739 37 Havířov
IČ: 05789249
Č.ú.:  115-4082900237/0100

 

7. Stornování objednávky


7.1 Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: uradosti@seznam.cz. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci. 

8. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů 


8.1  Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.         

8.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.

8.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

8.4 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

8.5 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

8.6 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

 

9. Autorská práva

 

9.1 Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že fotografie umístěné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti Květiny U Radosti, s.r.o., IČO: 05789249, sídlem Horní Bludovice 633, Havířov 739 37, Česká republika.  Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva této společnosti. Zmíněná společnost v takovém případě podnikne veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránila, byla jí nahrazena vzniklá škoda včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

bottom of page